SOŠ logoUčivo pre žiakov, šk. r. 2018/2019

(SOŠ Ostrovského 1; posledná aktualizácia: 16. 10. 2018
školský kalendár; 2010/2011, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18)


Počítačové siete (2. ročník - MPS) siete

Obsah učiva:
CISCO: CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials (Základy smerovania a prepínania)
1. Koncepty smerovania
2. Statické smerovanie
3. Dynamické smerovanie
4. Prepínanie sietí
5. Konfigurácia prepínača
6. VLANy
7. Access Control Lists (Prístupové zoznamy)
8. DHCP
9. NAT pre IPv4
10. Objavovanie, správa a údržba zariadení

Učebné texty:
Prehľad kurzu
• Kurz online
Cisco Networking Academy
Témy na písomky (priebežne aktualizované) - 18/19, výber na písomku z opakovania, 17/18
• Učebný text v slovenčine

Užitočné odkazy:
http://packetlife.net/ - pomôcky na výuku, ťaháky (...library>cheatsheets)
http://www.internetworktraining.com/CCNA-cheatsheet-FREE.pdf - ťahák
http://cisco-academy.aspone.cz/ - preklad niektorých textov do slovenčíny


Spracovanie sekvencií (1.ročník - GDM) animate

Obsah učiva:
1. Základné práce s programom na tvorbu sekvencií (Adobe Animate)
2. Základné prvky pre animáciu (Adobe Animate)
3. Pokročilejšie animácie (Adobe Animate)
4. Vkladanie animácie do webovej stránky (Adobe Animate)
5. Javascript v animáciách (Adobe Animate)

Učebné texty:
Témy na 1. písomku
• Témy na 2. písomku
Teória počítačovej grafiky- stručný prehľad
• Bézierové krivky - prezentácia

info Infografika - pc grafika
• Reklamný banner; princípy, rady - pdf

Užitočné odkazy:
https://helpx.adobe.com/sk/support/animate.html - oficiálna pomoc k programu
http://the12principles.tumblr.com - základné princípy kreslených animácií (z disneyoviek)


Spracovanie sekvencií (2. ročník - GDM)blender

Obsah učiva:
1. Základy modelovania statickej 3D grafiky
2. Low poly 3D grafika
3. Vytváranie detailného 3D modelu
4. Modelovanie interiéru a vizualizácie

Učebné texty:
• Teória 3D počítačovej grafiky: 1.časť
• Teória 3D počítačovej grafiky: 2.časť
• Teória 3D počítačovej grafiky: 3.časť
Video návody v slovenčine
• Zbierka návodov z oficiálnej stránky v angličtine
Zaujímavý a veľmi prehľadný návod
• Klávesové skratky v infografike
Názvy okien v pôvodnom nastavení
• Vizuálny prehľad často používaných funkcií/nastavení - pdf

• Samoštúdium k zadaniu z Low Poly modelovania:
- starší, veľmi prehľadý návod, pozor! používa nastavenie materiálov a farieb v starom engine (tzv. Blender Render)
- návod č. 2
- inšpirácie

Projekt - zadanie z Low Poly modelovania krajinky - pdf
Projekt - modelovanie detailného objektu

Užitočné odkazy:
http://www.blender.org - oficiálna stránka programu Blender
http://www.blendernation.com - súhrnné novinky
http://www.blenderguru.com - kvalitné video návody na Blender
http://www.creativeshrimp.com/ - blog veľmi zaujímavých, kreatívnych návodov
http://www.blenderdiplom.com - video návody na Blender
http://www.blenderpedia.com - kvalitné návody na Blender
http://www.blendernerd.com - pokročilejšie video návody na Blender
http://www.pixologic.com/sculptris - malý a jednoduchý 3D program zadarmo
http://www.makehuman.org - open-source nástroj na tvorbu 3D postáv
http://www.openfootage.net/ - HDR panorámy, textúry a iné zdroje pre počítačovú grafiku
http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html - HDR mapy
http://dma.manujarvinen.com/ - zopár jednoduchých ale efektných inšpirácií
http://blenderaid.com/ - zdroje, rady a odkazy
https://www.poliigon.com - textúry, ich mapy + hdr mapy


Spracovanie sekvencií (3. ročník - GDM) blender

Obsah učiva:
1. Základy animácie v 3D - teória
2. Základy animácie v 3D - prax
3. Animovaný 3D text a jeho vlastnosti
4. Simulácia, častice a fyzika
5. Rigid body simulácia

Učebné texty:
• Teória 3D počítačovej grafiky: 1.časť
• Teória 3D počítačovej grafiky: 2.časť
• Teória 3D počítačovej grafiky: 3.časť
Video návody v slovenčine
• Zbierka návodov z oficiálnej stránky v angličtine
Zaujímavý a veľmi prehľadný návod
• Klávesové skratky v infografike
Názvy okien v pôvodnom nastavení
• Vizuálny prehľad často používaných funkcií/nastavení - pdf

Projekt - 3D text

Užitočné odkazy:
http://www.blender.org - oficiálna stránka programu Blender
http://www.blendernation.com - súhrnné novinky
http://www.blenderguru.com - kvalitné video návody na Blender
http://www.creativeshrimp.com/ - blog veľmi zaujímavých, kreatívnych návodov
http://www.blenderdiplom.com - video návody na Blender
http://www.blenderpedia.com - kvalitné návody na Blender
http://www.blendernerd.com - pokročilejšie video návody na Blender
http://www.pixologic.com/sculptris - malý a jednoduchý 3D program zadarmo
http://www.makehuman.org - open-source nástroj na tvorbu 3D postáv
http://www.openfootage.net/ - HDR panorámy, textúry a iné zdroje pre počítačovú grafiku
http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html - HDR mapy
http://dma.manujarvinen.com/ - zopár jednoduchých ale efektných inšpirácií
http://blenderaid.com/ - zdroje, rady a odkazy
https://www.poliigon.com - textúry, ich mapy + hdr mapy